Punkt Informacyjny EUROPE-DIRECT w Kołobrzegu

Punkt Informacyjny Europe Direct Kołobrzeg działa od stycznia 2009 roku w ramach ogólnoeuropejskiej sieci Komisji Europejskiej – Europe Direct.

Za główny cel postawiliśmy sobie dostarczanie mieszkańcom regionu rzetelnej informacji na tematy związane z integracją europejską oraz kreowanie postaw sprzyjających świadomemu i aktywnemu obywatelstwu europejskiemu.

Każdy może do nas przyjść, zadzwonić lub napisać, aby zadać pytanie, zasięgnąć rady lub wyrazić opinię na temat Unii Europejskiej.

Organizujemy szkolenia, konferencje, lekcje europejskie w szkołach i przedszkolach, różnego typu konkursy, happeningi oraz wiele innych wydarzeń.

Jesteśmy otwarci na potrzeby i oczekiwania wszystkich zainteresowanych.

Działalność Punktu  obejmuje m.in.:

 • prowadzenie otwartego dla wszystkich punktu informacji europejskiej
 • działalność promocyjną
  • obejmowanie patronatem wszelkiego rodzaju działań europejskich w regionie
  • promowanie Sieci Informacyjnej EUROPE DIRECT podczas:
   • imprez
   • targów
   • seminariów
   • współpraca z mediami
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi punktami EUROPE DIRECT
 • prowadzenie działań w terenie poprzez:
  • organizację punktów doradczo – informacyjnych podczas różnego rodzaju dyskusji, debat, seminariów
  • wspieranie idei europejskiej poprzez współpracę z lokalnymi mediami
 • organizowanie szkoleń dla przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych,
 • prowadzenie lekcji europejskich w szkołach i przedszkolach.

Punkt Informacyjny oferuje odwiedzającym:

 • bezpośrednie konsultacje,
 • bezpłatne korzystanie z dostępu do Internetu i serwisów informacyjnych Unii Europejskiej,
 • możliwość skorzystania z bezpłatnego połączenia z Centrum Kontaktowym EUROPE DIRECT, znajdującego się w Brukseli, za pomocą infolinii 00 800 6 7 8 9 10 11, udzielającego informacji na temat wszystkich aktywności Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.